การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา กรรมการ
นางธนพร ตั้งศิริวัฒนวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นางสาวสุชีรา คำเพราะ ครู วิชาเอกปฐมวัย
2. นางสาวสุมาลี คำเหมา ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

ชมภาพทั้งหมด

สอบถามได้ค่ะ