แผนผังโรงเรียน

ภาพแสดงแผนผัง โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
อัพเดท พฤษภาคม พ.ศ. 2563
จัดทำโดย ว่าที่ ร.ต.ศวัส สุขศรีกุลกร

E-mail : sawat@sk1edu.go.th

สอบถามได้ค่ะ