ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
เลขที่ 160 หมู่ 10 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ 27210 โทร. 037-550- 343
E-mail : khaotakrub@sk1edu.go.th
Website : www.ktk.ac.th

สอบถามได้ค่ะ