ผู้บริหารโรงเรียน

(Mr.Monchai Kerdkul)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
E-mail : monchaiker@sk1edu.go.th

สอบถามได้ค่ะ