ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียน 1/2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 (ภาคเช้า) โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงในรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้ทราบ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา โดยมี นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา เป็นประธานในการประชุม

ชมภาพทั้งหมด

สอบถามได้ค่ะ