โครงการ “ฝึกอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 กองทัพภาคที่ 1 โดยกรมทหารพรานที่ 13 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา จัดโครงการอบรม “เยาวชนอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา โดยมี นายสมชาย อุ่นที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ชมภาพทั้งหมด

สอบถามได้ค่ะ