สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา โดยมีนายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา พร้อมคณะครู และนักเรียนเฝ้ารับเสด็จ และรับพระราชทานสิ่งของพระราชทาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

ชมภาพทั้งหมด

สอบถามได้ค่ะ