:: การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 :::

วันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา นำโดย นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังน้ำเย็น ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารสุขอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับมํธยมศึกษาตอนต้น เพื่อตรวจหาสารเสพติด ตามโครงการ สถานศึกษาสีขาว ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่พบสารเสพติดในนักเรียนแต่อย่างใด ถ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.สวัส สุขศรีกุลกร ชมภาพทั้งหมด