กิจกรรม “มือหิ้วปิ่นโต มโนหิ้วธรรม” ระดับ ม.1 – ม.3

วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา จัดกิจกรรม “มือหิวปิ่นโต มโนหิ้วธรรม” โดยนำนักเรียนทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดเขาตะกรุบพัฒนา ชมภาพทั้งหมด