กิจกรรม “มือหิ้วปิ่นโต มโนหิ้วธรรม” ระดับชั้น ป.4 – ป.6

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา จัดกิจกรรม “มือหิวปิ่นโต มโนหิ้วธรรม” โดยนำนักเรียนทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดเขาตะกรุบพัฒนา ชมภาพทั้งหมด