ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ || ครูจิระวดี สงวนรัตน์

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย 1.นายมนต์ชัย เกิดกุล ผอ.รร.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 2.นายรักพงษ์ วงษ์ธานี ผอ.รร.บ้านด่านชัยพัฒนา 3.นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์ ครู ชำนาญการ รร.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ร่วมประเมินข้าราชการครู นางสาวจิระวดี สงวนรัตน์ ครู คศ.1 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รร.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยมีคณะครูและบุคลากรร่วมเป็นกำลังใจ ถ่ายภาพ : นางสาววิภา เชื้อฉุน ว่าที่ ร.ต.ศวัส สุขศรีกุลกร ชมภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่