:::กิจกรรม รณรงค์เนื่องใน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”:::

วันที่ 26 มิถุนายน 2561
นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติดทุกชนิด
คลิกชมภาพ