::มอบรางวัลนักเรียนกิจกรรม “วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561”:::

วันที่ 26 มิถุนายน 2561
นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
มอบรางวัลให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติ ความสามารถของกวีเอกของไทย
ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนอีกด้วย
คลิกชมภาพทั้งหมด