:::พิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” เครือข่ายมหาเจริญ:::

วันที่ 21 มิถุนายน 2561
นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ ให้การต้อนรับ
นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านมหาเจริญ
ทั้งนี้เืพื่อเป็นการฝึกการเอาตัวรอดทางน้ำให้กับผู้เรียนด้วย
คลิ๊กชมภาพ