นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสวิง สุขเสริม

24 พฤศจิกายน 2557
นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสวิง สุขเสริม
ผู้ปกครองนักเรียน หมู่ที่ 10 บ้านเขาตะกรุบ ณ วัดเขาตะกรุบพัฒนา

ชมภาพ : https://www.facebook.com/khaotakrupphattana/photos/a.1585060101722557.1073741883.1441482082747027/1585060138389220/?type=1&theater

10384892_1585060138389220_6662403321448929564_n