:::ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน:::

ช่วงบ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ผอ.มนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ให้การต้อนรับ นางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 1
เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนาอีกด้วย
คลิ๊กชมภาพ