:::ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561:::

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
คลิ๊กชมภาพ