ผอ.มนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา พบปะนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 ผอ.มนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
พบปะนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ชมภาพ : https://www.facebook.com/khaotakrupphattana/photos/pcb.1576670705894830/1576670349228199/?type=1&theater

1016482_1576670349228199_3421194316382403743_n