การซ้อมใหญ่ การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมและซ้อมใหญ่ การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่จะเสด็จมายังโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยัง ร.ร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ชมภาพ : https://www.facebook.com/khaotakrupphattana/photos/pb.1441482082747027.-2207520000.1424338908./1622716291290271/?type=1&theater

1796513_1622716357956931_7320626580453884351_n