โครงการก่อสร้าง “บ้านพักครูโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา”

30 มกราคม 2558
รายงานความคืบหน้า
โครงการก่อสร้าง “บ้านพักครูโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา”(เพิ่มเติม)
จากเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยจะสร้างเพิ่มเติมอีก 4 ห้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณครูเราครับ

ชมภาพ : https://www.facebook.com/khaotakrupphattana/photos/pcb.1614097968818770/1614097345485499/?type=1&theater

1622253_1614097445485489_7136770654796542485_n