พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

30 พฤศจิกายน 2566

นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมพิธี และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

สอบถามได้ค่ะ