งานลอยกระทง ประจำปี 2566

27 พฤศจิกายน 2566

นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

คณะครูและนักเรียน ร่วมช่วยงานลอยกระทง ประจำปี 2566

อ่างเก็บน้ำวัด หน้าวัดเขาตะกรุบพัฒนา

สอบถามได้ค่ะ