กีฬาสีภายใน เขาตะกรุบเกมส์ 2566 (23-24 11 2566)

23 – 24 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566

เขาตะกรุบเกมส์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย

สอบถามได้ค่ะ