ขอแสดงความยินดี กับคุณครูวรนุช โสธาตุ

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูวรนุช โสธาตุ

ที่ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะ “ครูชำนาญการ”

ด้วยความยินดียิ่ง

สอบถามได้ค่ะ