ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

11 พฤศจิกายน 2566

นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 

พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

สอบถามได้ค่ะ