งานทอดกฐินและเป็นเจ้าภาพโรงทาน วัดเขาตะกรุบพัฒนา

4 พฤศจิกายน 2566

นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

ร่วมงานทอดกฐินและเป็นเจ้าภาพโรงทาน วัดเขาตะกรุบพัฒนา

สอบถามได้ค่ะ