ประชุมผู้ปกครอง | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

๒ พฤศจิกายน 2566

นายเอนก แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพื่อให้ผู้ปกครองทราบข้อปฏิบัติของโรงเรียนและมีส่วนร่วมให้ข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน

สอบถามได้ค่ะ