วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566

26 มิถุนายน 2566

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โดยเริ่มตั้งขบวนจากโรงเรียนเดินไปตามเส้นทางหมู่บ้านเขาตะกรุบพัฒนา

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชน มีความรู้

เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด และวิธีการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

สอบถามได้ค่ะ