พิธีถวายพวงมาลา และ ถวายราชสดุดี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนาได้จัดพิธีวางพวงมาลา และ ถวายราชสดุดี โดยผู้กำกับลูกเสือ และ ลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

สอบถามได้ค่ะ