ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางบังลอง แสนละคร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
ผอ.มนต์ชัย เกิดกุล และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพ
คุณแม่บังลอง แสนละคร หมู่ที่ 19 บ้านแสงตะวัน

ชมภาพ : https://www.facebook.com/khaotakrupphattana/photos/a.1589000761328491.1073741888.1441482082747027/1589000951328472/?type=3&theater

10671280_1589000951328472_5728020388083369559_n