ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา URL : www.ktk.ac.th

KTK logo PNG

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ประเภท : โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง